Prodi PIAUD

Ketua STAIS Dharma Indramayu

Dr. H. Sanuri, M.Ag

Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Muhamad Rizka Saomi, M.Pd.I

Sekretaris Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Irmawati, S.Sn., M.Pd.

Muhamad Rizka Saomi, M.Pd.I. (Ketua Program Studi PIAUD)